Menu
Công ty Cổ phần DEVYT

Công ty Cổ phần DEVYT

Nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc lá DEVYT

Nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc lá DEVYT

Công ty TNHH tư vấn thiết kế & đầu tư dự án DEVYT

Công ty TNHH tư vấn thiết kế & đầu tư dự án DEVYT

Giới thiệu DEVYT
Đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2000, từ một doanh nghiệp nhỏ, trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, DEVYT đã vươn lên thành một tổ hợp các công ty kinh doanh độc lập, phát triển với quy mô chuyên nghiệp và không ngừng lớn...