Menu

Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT – Chi nhánh Phú Thọ

Công ty TNHH Thương mại và Kho vận Devyt – Chi nhánh Phú Thọ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18 tháng 08 năm 2014. Toạ lạc tại Khu 9 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ, với địa thế gần cụm công nghiệp chuyên sản xuất giấy, Chi nhánh có những thuận lợi nhất định về giao thông cũng như về nguồn cung cấp hàng hoá phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Có tổng diện tích 10.000m2, diện tích nhà xưởng chính là 4.305m2, bên cạnh kinh doanh kho bãi, lưu trữ hàng hoá, nhiệm vụ chính của Chi nhánh là phục vụ công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho Công ty cổ phần giấy Bãi Bằng (BBP); đáp ứng  kịp thời các yêu cầu về vật tư cũng như nguyên liệu đầu vào phát sinh trong quá trình sản xuất của BBP.

Thông tin liên hệ
Khu 9 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ
info@devyt.com
0964669305