Menu

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần DEVYT lần thứ 14

16/02/2016 - Lượt xem: 1103

Công ty cổ phần DEVYT đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên lần thứ 14 tại Hải Cảng Đồng Mô Farm Stay và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng. 

Tham gia sự kiện này có ông Trần Hồng Thủy – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần DEVYT, bà Đào Thị Kim Thư –  Giám đốc công ty TNHH Hải Cảng, ông Trần Hoài Nam – Tổng giám đốc công ty cổ phần văn phòng phẩm Hải Phòng HPSP cùng những thành viên khác trong Hội đồng quản trị.

Thay mặt Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty cổ phần DEVYT,ông Trần Hồng Thủy – Chủ tịch đã trình bày trước đại hội đồng cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động,kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2013 và định hướng,kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần DEVYT lần thứ 14:

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, minh bạch, với việc báo cáo, phân tích, trả lời và đáp ứng nhu cầu thông tin của đại đa số cổ đông quan tâm, đại hội đã nhận được sự nhất trí cao của tất cả các cổ đông tham dự và kết thúc thành công tốt đẹp.