Menu
Giới thiệu Devyt
Giới thiệu Devyt

Đãi ngộ nhân sự

Công ty DEVYT rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ và quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên (CBNV). Chính sách này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: tương xứng với kết quả công việc, đóng góp cho công ty; Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc; công bằng và minh bạch.

Quyền lợi của người lao động:

  • Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến. 
  • Lương:  Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng), lương tháng thứ 13…
  • Phúc lợi xã hội: Bảo hiểm xã hội/y tế, chế độ du lịch nghỉ mát, ...