Menu
Giới thiệu Devyt
Giới thiệu Devyt

Môi trường làm việc

Công ty DEVYT luôn tạo điều kiện để mỗi cán bộ nhân viên công ty phát huy tối đa năng lực, sáng tạo và sự gắn bó với công ty. Chính vì vậy, ngoài việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, hợp tác và phát triển bền vững, chúng tôi cũng xây dựng những chính sách, chế độ nhiều ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên như các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, các trợ cấp, khen thưởng…

Ngoài ra, DEVYT luôn chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, giúp cán bộ nhân viên có được không gian làm việc thoải mái.