Menu
Sản xuất
Sản xuất

Trong các hoạt động kinh doanh của DEVYT, sản xuất là lĩnh vực chiếm tỷ trọng chính và trở thành ngành mũi nhọn, mang lại  hiệu quả kinh tế lớn với 3 đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo nên sự đa dạng, phong phú trong từng sản phẩm.

Nhờ đó, DEVYT đã tạo dựng được những hình ảnh và uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp.

Các đơn vị hoạt động