Menu

Tải mẫu CV ứng tuyển

25/05/2017 - Lượt xem: 2837

Bộ phận Tuyển dụng Công ty DEVYT khuyến khích ứng viên điền thông tin cá nhân theo mẫu CV DEVYT.

Download CV tại đây

Các tin khác