Tự hào danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Ngày 02 tháng 12 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã chính thức ký quyết định 2615/QĐ-BCT phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 trong đó Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hải Phòng (HPS) và  Công ty Cổ phần Giải pháp bao bì thông minh Việt Nam (SPS) vinh dự đứng đầu danh sách doanh nghiệp ngành hàng “Giấy và sản phẩm từ giấy” và đây cũng là 2 đơn vị duy nhất đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” đối với ngành hàng này. Đây là niềm tự hào của DEVYT nói chung và của HPS & SPS nói riêng.

DEVYT cùng với các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.
Quyết định 2615/QĐ-BCT