CTCP VPP Hải Phòng : Lễ khen thưởng cải tiến, sáng kiến.

Sau khi kết thúc các khóa học về cải tiến, nhận thấy nhà máy đã có những thay đổi tích cực trong môi trường làm việc và sản xuất; đồng thời nhận được các sáng kiến, ý tưởng cải tiến mang tính thực tiễn cao, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức “Lễ khen thưởng cải tiến, sáng kiến lần thứ nhất năm 2022” vào chiều ngày 26/8/2022 để ghi nhận, khích lệ các CBCNV tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đề xuất những ý tưởng hay trong công việc.
Buổi lễ vinh danh 6 nhóm cải tiến/ sáng chế thuộc Xưởng Giấy vở và Bộ phận Cơ điện đã có ý tưởng cải tiến xuất sắc. Các thành viên thuộc nhóm cải tiến/ sáng chế đã lên nhận bằng khen và phần thưởng từ Ban lãnh đạo Công ty.
Nói về phương hướng phát triển các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến trong thời gian tới, bà Đào Thị Hồng Yến – Tổng Giám đốc Công ty, cho biết, Công ty luôn cố gắng tạo môi trường để người lao động phát huy trí tuệ và khả năng lao động. Việc thúc đẩy người lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến của Ban lãnh đạo không chỉ thể hiện bằng lời nói hay chỉ thị mà chúng tôi tạo ra môi trường để người lao động có động lực cải tiến.
VPP Hải Phòng
Bà Yến cho biết, Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục phối hợp với Công đoàn, các Phòng ban tìm tòi để triển khai các chính sách tốt hỗ trợ cho người lao động phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân vào công việc và mong muốn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng từ toàn thể cán bộ công nhân viên của Nhà máy